Keresztség a Szentlélekben?

Keresztség a Szentlélekben?

A néhai Suenens bíborors, a II. Vatikáni Zsinaton résztvett atyák egyike, azt mondta, hogy a Katolikus Karizmatikus Megújulás nem csak egy „mozgalom” a szó megszokott jelentésében, hanem a kegyelem áramlása. Suenens bíboros a Karizmatikus Megújulást a Szentlélek újraélesztésének tartotta az Egyház tagjai számára. Szerinte, a lényeg nem a „megújulás” mozgalom volt, hanem hogy a megújulás az emberek része lesz, ha elfogadják a kegyelmet, amit felkínál nekik.

Ezt a kegyelmet a világ sok részén úgy ismerik, mint ‘keresztség a Szentlélekben’. Ez kegyelem erős szerepet játszott a Katolikus egyház felélesztésében és az újraevangelizációs erőfeszítésekben.

Eltekintve attól, hogy kritikus emberek miket mondhatnak; aki még nem tapasztalta meg ezt a kegyelmet, őszintén tanácsolom, hogy tegye meg. Azt állítani, hogy megváltoztatja az életed, enyhe kifejezés. Annak ellenére, hogy már lassan egy évtizede, hogy megkeresztelkedtem a Szentlélekben, még mindig táplálkozom a kegyelméből. Egész más szögből fedeztem fel ez által a katolikus hit szépségét és gazdagságát és lángra lobbantott bennem egy sosem múló szenvedélyt, hogy szolgáljam az Urat.

Ez mind az én személyes tapasztalatom. A keresztség a Szentlélekben az alapja a Katolikus Karizmatikus Megújulásnak, ami 50 év alatt több mint 120 millió keresztény életét változtatta meg, több mint 200 országban. Még 2004-ben Szent II. János Pál pápa így nyilatkozott: „A Karizmatikus Megújulás mozgalomnak köszönhetően keresztények sokasága, nők és férfiak, fiatalok és idősek egyaránt újra felfedezhették a Pünkösdöt mint valóság a mindennapi életükben. A keresztség a Szentlélekben reményt nyújt az embereknek a világ olyan részein, ahol az Egyház hanyatlik, különösen a fiatalok körében, mivel ez az élmény visszavezeti őket az Egyházhoz a bennük lakozó buzgóság által a szentség felé.”

Azt tisztáznunk kell, hogy a keresztség a Szentlélekben nem szentség, de úgy hisszük, hogy kapcsolódik a szentségekhez. Ez Isten önálló cselekedete, ami általában akkor fordul elő, ha valaki megadással és figyelemmel imádkozik, hogy a Szentlélek újra megtöltse az életét. Sok katolikus tudós próbálta már megmagyarázni a Szentlélekben való keresztséget és rengeteg különböző teológiai értelmezés született. A legjobban elfogadott álláspont szerint a Szentlélekben való keresztség felszabadítja a már eleve bennünk jelen lévő Szentlelket, a Keresztség szentségével szerzett kegyelem felélesztésével.

Fr. Raneiro Cantalamessa, a Pápai Háztartás hitszónoka, így magyaráz: „A szentség hatékonysága a Szentlélek kegyelmének és az emberi szabadságnak az együttműködésétől függ. Isten megtölti az életünket a szentség kegyelmével, de a keresztségünk egy személyes igennel teljesül be igazán, a hitünk válaszával az Ő isteni kegyelmére.

Mégis sok a szkeptikus ezzel a jelenséggel szemben, leginkább, mert úgy hiszik, hogy már megkapták a Szentlelket a megkeresztelkedésük napján. Bármilyen ennek ellent mondó utalást támadásként élnek meg. Akárhogy is, a Szentlélekben való keresztség nem tagadja vagy értékteleníti a katolikus tanításokat a szentségeket illetően.

Nincsenek kétségek a keresztség szentségének hatásait illetően, a bűnök megbocsátásához kapcsolódóan, de az Istennel való apa-gyermek kapcsolat, Jézus testének részévé és a Szentlélek templomává válásnak témájában sem. Mégis lehetséges, hogy ezeket nem értjük teljesen, amíg ezek a spirituális dolgok a valóságban, a mindennapi életünkben meg nem jelennek a Szentlélekben való keresztséget követően. Isten ajándékai, amit a keresztség szentségével kapunk fölszabadulnak a Szentlélek által való keresztségben, lehetővé téve, hogy a Szentlélek átjárja az életünket.

Hogy felidézzük a keresztségünk szépségét, XVI. Benedek pápa arra ösztönözte a keresztényeket, hogy legyenek nyitottak a Szentlélek ajándékai felé: „Fedezzük fel újra, kedves fivéreim és nővéreim, a Szentlélekben való keresztség szépségét; legyünk újra a Keresztség és Bérmálás szentségének tudatában, amik a kegyelem forrásai és mindig jelen vannak bennünk.”

És sok katolikus élete megváltozott a Szentlélek fölszabadulásával. A Szentlélekben való keresztséget követően az emberek Jézust személyesebben ismerhették meg, többé már nem csak hallomásból tudtak róla. Mindazok, akik megkeresztelkedtek a Szentlélekben beszámolnak róla, hogy ez az élmény megajándékozta őket Jézus Krisztus jelenlétével az életükben. Újra sóvárgást éreztek Isten Szavára, és újult vágyakozást a szentségre. A Szentlélekben való keresztség szintén nagy szerepet játszott az újraevangelizációban, mivel az embereket közelebb hozta az Egyházhoz. Táplálja a bennük lévő vágyódást, hogy tanúsítsák a hitüket és, hogy kifejezzék, az Úr mennyire megváltoztatta az életüket.

Szóval, ha arra sóvárogsz, hogy feltölthesd a lelkedet, ne félj kinyitni az elméd és a szíved a Szentlélekben való keresztség felé. Bár ez nem ez az egyedüli mód, de ez az élmény sokszor megtapasztalható úgynevezett „Élet a Szentlélekben” szemináriumokon. Ha nem található egy sem a helyi plébániádon, kérdezősködj, vagy egyszerűen kérj meg embereket egy közeli karizmatikus imádkozócsoportnál, hogy imádkozzanak érted, hogy részesülj a kegyelemben. Ez általában úgy zajlik, hogy a csoport tagjai az alanyra helyezik a kezüket és a benned élő Szentlélek ébredéséért imádkoznak.

Ahogy a híres katolikus tudós, Fr. Kilian McDonnel mondta, „A Szentlélek fölszabadítása akár a szentségi kegyelem ébredéséből fakad, vagy csupán imádság gyümölcse, a fontos az, hogy engedjük, hogy megtörténjen.”

Talán ez a kétségek és akadályok legyőzésének a kulcsa, amikkel szembenézhetünk, amikor Szenlélekben való keresztséget kérünk. Engedjük, hogy megtörténjen. Fr. Cantalamessa szavaival, “Az életemnek két része van; a Szentlélekben való keresztség előtti, és utáni.”

forrás: Catholic Link

fordította: Pauer Viktória

kép: http://wallpapercave.com/wp/Am3mpp3.jpg

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hozzászólások

Comments are closed.