A tűz hordozói

A tűz hordozói

Három pünkösdi gondolat

  1. Bábel ellentéte

A bábeli nyelvzavarkor az egy nyelvből lett sok: „hogy senki ne értse a másik nyelvét”(Ter 11,7). Pünkösdkor, pedig mindenki értette az apostolok tanítását: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?”(ApCsel 2,7-8). A pünkösdi nyelvcsoda tükröződik a liturgiában. A nyelvek különbözők, de a lényeg, Krisztus keresztáldozatának megjelenítése, ugyanaz minden egyes szentmisében tértől és időtől függetlenül. Ezáltal fejeződik ki az unitas Ecclesiae, az Egyház egysége. Ha a horvátországi nyaraláskor vagy prágai városnézéskor megyünk templomba, az elhangzó szentírási részek és az áltváltoztatás ugyanaz lesz, mintha Kispesten lennénk – csak a saját nyelvükön.

  1. Az egyház születésnapja

Gondoltak arra, hogy az egyháznak is van születésnapja? Az addig félelemből bezárkózott apostolok a Szentlélektől eltelve téríteni kezdenek, és 3000-en csatlakoznak hozzájuk. Mivel mi is az egyház tagjai vagyunk, így kicsit ez a mi születésnapunk is. Mi is újjászülethetünk a Szentlélekben, kérhetjük ajándékait.

3.      A mi küldetésünk

„Menjetek tehát és tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19) – mondja Jézus mennybemenetelekor. De ehhez segítséget is ad, hiszen magunktól csak kevésre lennénk képesek. Nemcsak az apostoloknak adott karizmákat a Szentlélek, hanem nekünk is, hogy hirdethessük Isten királyságát és az ő örömhírét. Mi vagyunk tüzének hordozói, a világ világossága! A hiteles életen kívül fontos, hogy fel is tudjuk vállalni adott helyzetben hitünket (pl. Miért nem eszel pénteken húst?). És mit mondjunk?

  • Két komponens – mint a kánai menyegzőn: bor és víz
    • A víz: saját felkészültségünk, tudásunk, lelkiéletünk imahátterünk
    • Mindezt az Úr változtatja borrá:„Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.” (Mt 10,20)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hozzászólások

Comments are closed.