“A mi legjobb barátunk az Oltáriszentségben köztünk lakó Isten!”

“A mi legjobb barátunk az Oltáriszentségben köztünk lakó Isten!”

 “Én  vagyok  a mennyből  alászállott  élő  kenyér.  Aki  e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér,  amelyet adni fogok, az én testem  a világ életéért.” – olvashatjuk a csütörtöki evangéliumban. Ennek kapcsán fogalmazta meg gondolatait Böjte Csaba testvér.

Mi keresztények nem egy eszme követői vagyunk, nem csupán nagylelkű szociális munkások akarunk lenni, hanem Jézus Krisztus élő családjának a tagjai! Ahogyan a hideg éjszakában a lobogó tábortűz köré fagyoskodva, félve összebújnak a vándorok, mi keresztények is az Eukarisztia éltető jelenlétében összegyűlünk, s ez az élő, éltető, szent jelenlét formál bennünket egy családdá, jó testvérekké, szentekké!

Madarat tolláról, embert barátjáról! A mi legjobb barátunk, vándorlásunkban társunk, – akárcsak az évezredek alatt a szenteké – Jézus Krisztus, az Oltáriszentségben köztünk lakó Isten! Szent Ferenc atyánk eucharisztikus tanítása nagyon világos: “És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, azonképpen most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére.” (Int 1,19- 21)

Az Oltáriszentség a szentek mindennapi tápláló kenyere! Mi ne Krisztus bágyadt követői vagyunk, hanem  az életed adó, a létet irgalmas jósággal fenntartó Isten szeretett gyermekei!

Csaba testvér

 

A kenyérszaporítás utáni napon  Jézus így szólt  a sokasághoz: „Senki  sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: „Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.” Mindaz, aki hallgat  az Atyára, és tanul  tőle, hozzám jön.  Nem mintha az Atyát látta  volna valaki. Csak aki  Istentől való, az látta  az Atyát. Bizony, bizony, mondom  nektek: Aki hisz  bennem, annak örök  élete van. Én vagyok  az élet  kenyere. Atyáitok  mannát ettek  a pusztában,  és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne  haljon.  Én  vagyok  a mennyből  alászállott  élő  kenyér.  Aki  e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér,  amelyet adni fogok, az én testem  a világ életéért.”

Jn 6,44-51

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hozzászólások

Comments are closed.